Khóa học QUẢN LÝ & VẬN HÀNH KHÁCH SẠN CHUYÊN NGHIỆP – PROFESSIONAL HOTEL MANAGEMENT & OPERATION là một trong những chương trình đào tạo đặc biệt, được thiết kế và giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành Du lịch – Khách sạn – Khu vui chơi giải trí – Sân gôn – Nhà hàng. Áp dụng tiêu chuẩn Quốc tế về đào tạo, khóa học được thiết kế với hiệu quả cao nhất: Lý thuyết – Thực hành – Khảo sát thực tế – Bài tập nhóm – Tiểu luận – Nghiên cứu – Trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia. Đặc biệt, khóa học cung cấp cho học viên toàn bộ mẫu biểu ứng dụng trong quản lý và vận hành từng bộ phận trong khách sạn.

Khóa học quản lý và quản trị vận hành khách sạn chuyên nghiệp

Qùa tặng và Lưu ý

 • Tặng toàn bộ biểu mẫu ứng dụng trong quản lý và vận hành từng bộ phận trong khách sạn.
 • 02 buổi khảo sát thực tế tại khách sạn của học viên hoặc khách sạn do nhà trường chỉ định.
 • Trong vòng 12 tháng kể từ ngày bế giảng khóa học, HHTC sẽ hỗ trợ học viên miễn phí việc tham gia học lại, học bổ sung những module muốn học lại hoặc chưa học.

Chi tiết khóa học

1, Tổng quan về quản lý và vận hành Khách sạn (2 buổi)
 • Khái niệm và chức năng của quản lý.
 • Xu hướng và quan điểm mới trong quản lý khách sạn.
 • Phân loại và cơ cấu tổ chức của khách sạn.
 • Các năng lực cần có của người quản lý khách sạn.
 • Công việc/Nhiệm vụ cơ bản của người quản lý Khách sạn.
 • Mô hình tam giác thành công trong quản lý khách sạn.
 • Mô hình 3 tập trung của nhà quản lý khách sạn.
 • Các nhân tố quyết định cho sự thành công của Khách sạn.
 • Chín nhóm vấn đề trong quản lý khách sạn.
 • Nguyên tắc và Chiến lược giải quyết vấn đề.
2, Quản lý và vận hành bộ phận Lễ tân (2 buổi)
 • Chức năng và các hoạt động chính của bộ phận Lễ tân.
 • Quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Lễ tân.
 • Quản lý việc xây dựng các loại biểu mẫu bộ phận Lễ tân.
 • Quản lý việc xây dựng các SOPs của bộ phận Lễ tân.
 • Xác lập giá buồng.
 • Quản lý tận thu.
 • Quyết định lựa chọn phần mềm quản lý khách sạn.
 • Đảm bảo an ninh, kiểm soát chìa khóa và xử lý các tình huống khẩn cấp trong khách sạn.
 • Biểu mẫu quản lý.
3, Quản lý và vận hành bộ phận Buồng (1 buổi)
 • Chức năng và các hoạt động chính của bộ phận Buồng.
 • Quản lý các hoạt động nghiệp vụ của bộ phận Buồng.
 • Quản lý việc xây dựng các loại biểu mẫu.
 • Quản lý việc xây dựng các SOPs của bộ phận buồng.
 • Quản lý hàng hóa, vật tư, công cụ lao động.
 • Quản lý phân công lịch làm việc.
 • Kiểm tra kết quả làm việc của nhân viên.
 • Đảm bảo an ninh và an toàn.
 • Quản lý bảo dưỡng và bảo trì.
 • Áp dụng hoạt động du lịch có trách nhiệm trong các dịch vụ lưu trú.
 • Biểu mẫu quản lý.
4, Quản lý và vận hành bộ phận Ẩm thực (2 buổi)
 • Chức năng và các hoạt động chính của bộ phận Ẩm thực.
 • Quản lý các hoạt động nghiệp vụ của bộ phận Ẩm thực.
 • Quản lý việc xây dựng các loại biểu mẫu bộ phận.
 • Quản lý việc xây dựng các SOPs của bộ phận Ẩm thực.
 • Quản lý tổ chức sự kiện.
 • Giám sát và cải thiện dịch vụ ăn uống.
 • Định hướng xây dựng thực đơn.
 • Quản lý tính toán chi phí và giá bán.
 • Lựa chọn loại hình hoạt động và loại hình phục vụ.
 • Thiết lập quy trình và tiêu chuẩn làm việc.
 • Đảm bảo An toàn và Vệ sinh và an toàn thực phẩm.
 • Áp dụng hoạt động du lịch có trách nhiệm với hoạt động phục vụ ăn uống.
 • Biểu mẫu quản lý.
5, Quản lý và vận hành bộ phận An ninh (1 buổi)
 • Chức năng và các hoạt động chính của bộ phận An ninh.
 • Quản lý các hoạt động nghiệp vụ của bộ phận An ninh.
 • Quản lý việc xây dựng các loại biểu mẫu.
 • Quản lý việc xây dựng các SOPs của bộ phận An ninh.
 • Quản lý phân công lịch làm việc.
 • Kiểm tra kết quả làm việc của nhân viên.
 • Biểu mẫu quản lý.
6, Quản lý và vận hành bộ phận Sale & Marketing (2 buổi)
 • Chức năng và các hoạt động chính của bộ phận Sales & Marketing.
 • Quản lý các hoạt động nghiệp vụ của bộ phận Sales & Marketing.
 • Quản lý việc xây dựng các loại biểu mẫu Sales & Marketing.
 • Quản lý việc xây dựng các SOPs của bộ phận Sales & Marketing.
 • Quản lý phân công lịch làm việc.
 • Kiểm tra kết quả làm việc của nhân viên.
 • Biểu mẫu quản lý.
7, Khảo sát thực tế (1 buổi)
 • Hướng dẫn khảo sát.
 • Hướng dẫn tiểu luận.
 • Phổ biến tiêu chí đánh giá.
8, Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật Khách sạn (1 buổi)
 • Chức năng và đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn.
 • Bố trí các khu vực và hệ thống trang thiết bị trong khách sạn.
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn.
 • Quản lý việc xây dựng các loại biểu mẫu quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn.
 • Biểu mẫu quản lý.
9, Quản lý nhân sự trong Khách sạn (2 buổi)
 • Chức năng của quản lý nhân sự trong khách sạn.
 • Quản lý hoạch định và định biên nhân sự .
 • Quản lý tuyển dụng và đào tạo nhân sự.
 • Quản lý phát triển và tạo động lực cho nhân viên.
 • Quản lý đánh giá năng lực làm việc của nhân viên.
 • Ứng dụng các công cụ quản lý nhân sự hiệu quả.
 • Quản lý sự hài lòng của nhân viên.
 • Các tình huống thực tế.
 • Biểu mẫu quản lý.
10, Quản lý chất lượng dịch vụ & sự hài lòng khách hàng (2 buổi)
 • Tiêu chuẩn và tầm quan trọng của tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn.
 • Quy trình quản lý chất lượng dịch vụ khách sạn.
 • Quy trình quản lý sự hài lòng của khách hàng.
 • Thiết kế phiếu điều tra ý kiến khách hàng.
 • Triển khai khảo sát khách hàng.
 • Đánh giá chất lượng dịch vụ thực tế.
 • Cải tiến chất lượng dịch vụ khách sạn.
 • Các tình huống thực tế.
 • Biểu mẫu quản lý.
11, Quản lý tài chính trong Khách sạn (1 buổi)
 • Xây dựng và quản lý ngân sách hoạt động.
 • Phân tích điểm hòa vốn.
 • Ứng dụng công cụ CVP lựa chọn phương án Kinh doanh.
 • Phân tích các báo cáo và chỉ số đánh giá kết quả kinh doanh của khách sạn.
 • Quản lý tận thu.
 • Quản trị tối ưu doanh thu khách sạn.
 • Biểu mẫu quản lý.
12, Quản lý sự thay đổi trong kinh doanh Khách sạn (1 buổi)
 • Thu hút mọi người vào việc lập kế hoạch cho sự thay đổi.
 • Lập kế hoạch và chuẩn bị cho sự thay đổi.
 • Đào tạo và phát triển những người khác trong việc thực hiện thay đổi.
 • Giao tiếp về sự tác động của thay đổi với người khác.
 • Thực hiện thay đổi.
 • Đánh giá sự thay đổi.
 • Biểu mẫu quản lý.
13, Một số kỹ năng quản lý tích cực (2 buổi)
 • Kỹ năng phê bình, góp ý nhân viên.
 • Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên.
 • Kỹ năng đánh giá năng lực làm việc của nhân viên.
 • Kỹ năng phản hồi.
 • Kỹ năng giám sát.
 • Biểu mẫu quản lý.
14, Khảo sát thực tế buổi 2 (1 buổi)
 • Hướng dẫn khảo sát.
 • Hướng dẫn tiểu luận.
 • Phổ biến tiêu chí đánh giá.
15, Tổng kết (1 buổi)
 • Trình bày tiểu luận khảo sát, nghiên cứu.
 • Hỏi – Đáp/ Q&A.
16, Bế giảng (1 buổi)
 • Công bố kết quả học tập.
 • Trao chứng nhận.